fbpx

KARTA PODARUNKOWA CH JANTAR

INFORMACJE DLA FIRMKarta Podarunkowa Centrum Handlowego Jantar to doskonały pomysł na elegancki prezent świąteczny czy też sposób wyrażenia uznania. Stanowi też świetne rozwiązanie przy wdrażaniu programu lojalnościowego czy motywacyjnego Twoich pracowników. Zapakowana w gustowne etui sprawdzi się również jako elegancki prezent dla Twoich klientów.

Jeżeli chcesz zakupić Kartę dla swoich pracowników prosimy o kontakt na adres email: info@ch-jantar.pl

Dlaczego warto zdecydować się na zakup Kart Podarunkowych?

Przede wszystkim dlatego, że jest to wygodne i korzystne dla przedsiębiorców. Wartość przekazanych środków pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie jest obciążona składką ZUS, stanowi dla firmy koszt uzyskania przychodu oraz nie podlega ustawie o podatku VAT.

Szczegóły znajdują się w poniższym zestawieniu:

 

Podstawa prawna:

§2. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. 1998,
nr 161, poz.1106, z późniejszymi zmianami): Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: pkt 19) świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Karty Podarunkowe są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 380 zł rocznie.

Podstawa prawna:

Art. 21 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (j.t. Dz. U. 2012, poz. 361, z późniejszymi zmianami): Wolne od podatku są: pkt 67) Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach
o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej
w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Wartość Kart wydanych pracownikom stanowi dla firmy koszt uzyskania przychodu.

Podstawa prawna:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Art. 16 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992_r. (j.t. Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397, z późniejszymi zmianami): Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: pkt 9) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak: lit. b) odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu.

Środki obrotowe

Art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992_r. (j.t. Dz. U. 2011, nr 74, poz. 397, z późniejszymi zmianami): Kosztami uzyskania przychodów sa koszty poniesione w celu osiągniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (…).

Charakter Karty sprawia, że nie jest ona obciążona podatkiem VAT w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), gdyż wartość nominalna Kart nie jest towarem ani usługą w myśl przepisów tej Ustawy.

Podstawa prawna

Przekazanie kuponów podarunkowych lub środków na karcie pracownikom nie rodzi obowiązku podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (j.t. Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054, z późniejszymi zmianami).